Algemene Voorwaarden van WSM webtools
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook als PDF-document te downloaden. Dit kun je aan de rechterkant van deze pagina doen.

Algemene Voorwaarden versie 1.0.3 - april 2005

1. Definities
WSM Aanbieder van webtools, via haar website http://www.wsmtools.com. WSM is eigendom van MissionWeb development.
Gebruiker Persoon die bij WSM dienst(en) afneemt en/of geregistreerd staat als lid.
Bezoeker Persoon die gebruik maakt van een WSM webtool die onder het beheer van de Gebruiker valt.

2. Algemeen
2.1 Door je te registreren bij WSM en/of gebruik te maken van een WSM dienst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van WSM.
2.2 WSM mag de Algemene Voorwaarden op elk moment dat zij dit nodig acht wijzigen. Wijziging van de Algemene Voorwaarden zal op de website van WSM bekend gemaakt worden. Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging, kan de Gebruiker haar WSM account opzeggen.
2.3 Het nalaten van de Algemene Voorwaarden zal resulteren in een blokkering of beŽindiging van het WSM account.
2.4 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij WSM.
 
3. Uitsluiting van deelname
3.1 Je mag geen WSM diensten met volwassen materiaal associŽren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, dingen als pornografie, volwassen speelgoed, xxx materiaal, racisme, haat, piramide regelingen, uitbuiting van minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar) of ander materiaal dat beledigend kan zijn voor personen of bedrijven.
3.2 WSM staat websites die inbreuk maken op auteursrecht, copyright, handelsmerk of octrooi niet toe, tenzij de Gebruiker aan kan tonen dat zij wettelijke eigenaar is van het auteursrecht, copyright, handelsmerk of octrooi, of toestemming van gebruik kan aantonen op vraag van WSM.
3.3 Het materiaal van de Gebruiker moet geschikt en juridisch door alle leeftijden bekeken en gebruikt kunnen worden.
3.4 Profielpaginaís zoals Cu2 en MSN profielpaginaís zijn uitgesloten van deelname.
3.5 Indien de Gebruiker al een account bij WSM heeft en zonder toestemming een tweede (of meer) accounts aan maakt, kan WSM besluiten alle accounts van de gebruiker te blokkeren of te beŽindigen zonder uitleg of mededeling vooraf.
 
4. Ontkenning van garantie
4.1 WSM ontkent alle garanties. WSM rechtvaardigt niet dat haar diensten foutloos zijn of zonder onderbreking zullen werken, noch bied WSM enkele garantie met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid, opportuniteit of veiligheid van haar diensten.
4.2 WSM geeft geen garanties als het gaat om beschikbaarheid van een dienst en is niet verantwoordelijk voor verloren informatie voortvloeiend uit het schrappen van diensten, netwerk- of systeemstoringen of een andere reden.
4.3 WSM is vrij diensten te schrappen, toe te voegen of te verwijderen.
4.4 WSM staat niet (financieel) garant voor eventuele (financiŽle) schade of verlies van gegevens die ontstaat wanneer een dienst (tijdelijk) buiten gebruik is.
4.5 WSM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren data voortvloeiend uit bijvoorbeeld technische problemen.
4.6 De Gebruiker erkent hierbij dat het niet op enige garantie, voorwaarde, waarborg of vertegenwoordiging door WSM heeft vertrouwd.
 
5. Aansprakelijkheid
5.1 WSM is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Gebruiker of partners.
5.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn WSM diensten. De Gebruiker kan juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van elke webdienst, bijvoorbeeld het omvatten van materiaal dat door auteursrecht, copyright, handelsmerk of octrooi wordt beschermd.
5.3 De Gebruiker is verplicht het account en de geactiveerde diensten te onderhouden en te handhaven, binnen de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden.
5.4 WSM is bij geen enkele gebeurtenis financieel aansprakelijk voor eventuele financiŽle schade van de Gebruiker zoals het verlies van winsten, inkomen of goodwill.
5.5 WSM heeft geen bemoeienis met informatie die via de server(s) wordt verspreid en kan niet aansprakelijk gesteld worden door eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is WSM aansprakelijk voor het openbaar worden van (vertrouwelijke) gegevens.
 
6. Gebruik van codes
6.1 De Gebruiker heeft niet het recht de verkregen WSM codes te bewerken.
6.2 Zodra de Gebruiker een WSM dienst deactiveert (stop zet) dient de Gebruiker de code zo spoedig mogelijk van de webpagina te verwijderen.
6.3 WSM blijft ten alle tijden eigenaar van de code. Zie ook artikel 10. Copyright.
 
7. WSM Credits
7.1 WSM is niet aansprakelijk voor het verlies van geld en/of WSM Credits tijdens de transactie, bijvoorbeeld per telefoon.
7.2 De tarieven van een betaalde dienst zijn aangeduid in WSM Credits en voor een periode van ťťn (1) maand (30 dagen).
7.3 WSM behoudt het recht voor om op elk moment de tarieven of pakketten aan te passen zonder mededeling vooraf. De nieuwe tarieven / pakketten zullen voor de Gebruiker pas ingaan nadat lopende acties zijn beŽindigd.
7.4 WSM is niet (financieel) aansprakelijk voor het verlies van WSM Credits door een fout van de Gebruiker of door technische problemen.
7.5 Het omzetten van WSM Credits in euroís of andere valuta is onder geen beding mogelijk. Ook niet wanneer WSM het account verwijdert, is het niet mogelijk aanspraak te maken op WSM Credits of de waarden van de resterende WSM Credits in een valuta.
7.6 Voor betaalde uitbreidingen / diensten gelden geen andere regels met betrekking tot Ontkenning van garantie (artikel 4) of Aansprakelijkheid (artikel 5).
 
8. BeŽindiging van het account
8.1 WSM mag het account van een Gebruiker verwijderen indien:
a) de Gebruiker meerdere accounts heeft aangemaakt, zonder toestemming van WSM;
b) de Gebruiker onvolledige, incorrecte of verouderde gegevens in het gebruikersprofiel heeft ingevuld;
c) de Gebruiker niet in het bezit is van het opgegeven e-mailadres;
d) de Gebruiker langer dan 90 dagen niet heeft ingelogd in het WSM AdminCenter;
e) de Gebruiker een website heeft opgegeven die langer dan 90 dagen ĎOnder Constructieí is;
f) de Gebruiker niet zichtbaar WSM diensten afneemt en er wel vraag door andere, potentiŽle Gebruikers vraag naar is;
g) het dataverbruik meer dan gemiddeld is (FUP - Fair Use Policy);
h) de Gebruiker misbruik maakt van de ASF IP-ban optie.
8.2 Na beŽindiging van het account door WSM is het niet mogelijk om zonder toestemming van WSM een account aan te maken voor die website.

9. Privacy
9.1 De Gebruiker mag verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor (commerciŽle) mailings of ander misbruik zonder toestemming van WSM ťn de Bezoeker.
9.2 De door de Gebruiker aan WSM ter beschikking gestelde (persoonlijke) informatie zal nimmer opzettelijk aan derden ter beschikking worden gesteld of aan derden worden verkocht.
9.3 WSM mag informatie verzamelen zoals de gebruikte webbrowser of eventuele geinstalleerde plugins (bijv. flash) van zowel de Gebruikers als Bezoekers ter bevordering van de WSM website, WSM webtools en WSM advertentieprogramma.
9.4 WSM verzamelt IP-adressen van Gebruikers en Bezoekers voor het blokkeren van ongewenste Bezoekers, het voorkomen van Ďspamí of andere ongewenste praktijken die begaan zijn door een Gebruiker of Bezoeker.
9.5 Misbruik van de WSM Anti Spam Filter IP-ban functie door de Gebruiker kan door de Bezoeker bij WSM gemeld worden door contact op te nemen met WSM.

10. Copyright
10.1 WSM website en WSM diensten zijn eigendom van MissionWeb development (http://www.missionweb.nl).
10.2 De inhoud van deze website mag op geen enkele wijze vermenigvuldigt, verspreidt, gedistribueerd of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van WSM / MissionWeb development.
10.3 Teksten, afbeeldingen, codes en andere content zijn auteursrechtelijk beschermd.

Adobe Reader


Download hier de Algemene Voorwaarden van WSM als PDF-bestand. Hiervoor heb je Adobe Reader nodig, die je via de bovenstaande knop kunt downloaden.

Registreer
Binnen 5 minuten kun jij WSM diensten in jouw website ingebouwd hebben! Registreer je nu om direct aan de slag te gaan!
Registreren...

Advertentie
inloggen
Home WSM Nieuws Diensten Registreren Inloggen Helpdesk Links Adverteren
Gevalideerde CSS Powered by PHP Powered by MySQL WSM webdiensten - © 2003 - 2019
helpdesk voorwaarden privacy copyright
Get Firefox! MissionWeb development